loading

Vloerpolijsten.nl B.V. is al jaren de specialist in het onderhoud van beton en natuursteen. Laagdrempelig en concurrerende prijzen.

Contact Info

Eigendommen en uitsluitingen
Disclaimer Vloerpolijsten.nl

Voor alle duidelijkheid wijst PFC Projects B.V. t.a.v. de website www.vloerpolijsten.nl (‘de website’) op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Vloerpolijsten.nl B.V. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vloerpolijsten.nl B.V. om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan.

Ondanks de grootste zorg en aandacht die Vloerpolijsten.nl B.V. aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Vloerpolijsten.nl B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Vloerpolijsten.nl B.V. sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Vloerpolijsten.nl B.V. 
×